Vil bygge verdens første hydrogendrevne hurtigbåt – i Narvik

Narvik Havn har behov for en ny havnebåt – og den skal være både rask og utslippsfri.

Nå har Narvik Havn inngått samarbeid med TECO 2030 som skal etablere en fabrikk for hydrogenbrenselsceller i Narvik. Selve utbyggingen av båten skal skje hos Grovfjord Mekaniske Verksted(GMV). Sammen med flere prosjektpartnere, deriblant KUPA, skal det nå søkes om støtte fra Enova for å bygge en av verdens første hydrogendrevne hurtigbåt.

 

Det hele startet med at TECO 2030 fikk nyss i at Narvik Havn trengte ny havnebåt. En telefon senere er et samarbeid på vei. Nå går regionen Midtre Hålogaland i bresjen for nyskapende utvikling.

Den revolusjonerende båten skal utstyres med hydrogenbaserte brenselceller fra TECO 2030 og skal bygges ved Grovfjord Mekaniske Verksted (GMV), en knapp time fra Narvik med bil. Når den er ferdig, vil den erstatte den dieseldrevne båten til Narvik Havn. Dette vil medføre at Narvik Havn kan redusere både dieselforbruk og CO2-utslipp betydelig.

Båten skal etter planen sjøsettes i 2023 og skal i all hovedsak brukes til havneoppsyn og beredskap, i tillegg til undervisning og opplæring av mannskap. Målet er at båten skal klassifiseres som et hurtiggående passasjerfartøy med lang rekkevidde, og den vil kunne holde en hastighet på 23 knop.

Brenselscellene som sørger for båtens fremgang, skal produseres ved TECO 2030s Innovation Center i Narvik. Dette blir Norges første storskalaproduksjon av hydrogenbaserte brenselsceller.

«En ny hydrogendrevet havnebåt vil sette Narvik Havn i en unik posisjon, hvor vi reduserer egne utslipp og tar i bruk banebrytende teknologi som vil være viktig for nasjonal og internasjonal skipsfart i årene som kommer»

«Dette er et spennende prosjekt med ny teknologi som kan tilpasses våre automasjons-, batteri- og energistyringssystemer.»

En etablering av TECO 2030 vil være med på å skape flere nye arbeidsplasser i Narvik. TECO 2030 skilter med opp mot 500 ansatte innen 2030, hvilket alene er positivt for utviklingen i regionen. Bård Meek-Hansen, daglig leder i GMV, poengterer at ringvirkningene av en slik etablering vil være med å skape enda flere arbeidsplasser i det store bildet, da det vil medføre økt etterspørsel hos flere lokale bedrifter. Ikke minst vil dette være med som et viktig bidrag til det grønne skiftet.

«Alt er klart for å gå i gang med arbeidet. Hydrogen vil bli svært viktig for å redusere klimagassutslipp fra skipsfarten, men utviklingen av hydrogenteknologi for båter og annen hydrogeninfrastruktur krever store ressurser.»

KUPA skal bidra inn i prosjektet

KUPA er med i prosjektgruppen for den første hydrogendrevne hurtigbåten i verden. KUPA er prosjektleder for bedriftsnettverket Maritime Autonome Systemer som er en klynge bestående av bedrifter fra de blå næringene. Hovedmålet til klyngen er økt vekst og verdiskapning gjennom realisering av markedsmulighetene innen maritime autonome systemer. Klyngen skal blant annet bidra til å øke bruken og leveransen av autonome systemer innen havbruk og fiskeri, øke rekrutteringen til bedriftene i nettverket. Kunnskapsformidling står også sterkt i fokus, og gjennom arbeidet med å bygge en hydrogendrevet båt for Narvik Havn skal klyngen bidra til å spre kunnskapen som utvikles om hydrogenbåter.

I tillegg til KUPA v/Maritime Autonome Sytemer og de andre prosjektdeltakernes bidrag, er det inngått en avtale med UIT Norges Arktiske Universitet i Narvik. De vil delta som forskningspartner i prosjektet. Universitetet vil gjennom sin deltakelse opparbeide seg kompetanse på maritime hydrogensystemer slik at de i fremtiden kan utdanne studenter som kan bli verdifull arbeidskraft i regionen.

De ni partnerne i prosjektet er Narvik Havn, TECO 2030, Grovfjord Mekaniske Verksted (GMV), UiT Norges arktiske universitet, BLOM Maritime, Everfuel, Proactima, KUPA og Norinnova Narvik. Prosjektet ledes av TECO 2030.

Bilde i forbindelse med pressekonferansen hvor det storstilte prosjektet om verdens første hydrogendrevne hurtigbåt ble offentliggjort. Her representert av prosjektdeltakere fra UiT Norges Arktiske Universitet, KUPA, TECO 2030, GMV og Narvik Havn.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
OM KUPA:

KUPA er ett av Nord-Norges største innovasjons- og rådgivningsselskap. Vi jobber stedsuavhengig, og hjelper startups og bedrifter å utvikle og kommersialisere nye produkter og tjenester, utarbeide forretningsmodell og strategi, hente kapital, effektivisere produksjon og implementere kvalitetssystemer. Vårt kundeløfte er drivkraft for utvikling. 

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med saker for:

Lyst å vite mer?

Jeg ønsker vite mer om hva KUPA kan bistå med!

Skroll til toppen

La oss ta en prat!

Vi kontakter deg

Hopp rett ned til innholdet