Klynger og nettverk

Vi leder innovative og industrielle bedriftsklynger og nettverk

Klynger og nettverk

KUPA utvikler og etablerer sterke og kompetente klynger og nettverk. Vi erfarer at de fleste bedrifter vokser gjennom strategisk og aktivt samarbeid med andre aktører – som sammen løfter hverandre opp og frem. Målet for en klynge eller et nettverk er å øke verdiskapingen til de involverte bedriftene. Dette gjør vi gjennom samarbeid om innovative utviklingsprosjekter, kompetansedeling og nye samarbeidsallianser.

Vi har lang erfaring med utvikling av nettverk og klynger. Som prosjektleder for deres bedriftsklynge eller nettverk kan vi hjelpe dere å definere klyngens mål og arbeidsplaner, bistå med å finne finansiering, utarbeide prosjektplaner og søknader, gjennomføre samlinger og ivareta det administrative arbeidet i klyngen. Vi hjelper deg fra idé til operativ klynge.

Vi drifter i dag disse klyngene og nettverkene i Nord-Norge:

Betongklyngen N3C

Betongklyngen N3C (Norwegian Cold Concrete Cluster) er en ARENA klynge som representerer hele verdikjeden for bygg- og anleggsbransjen (BA-bransjen) i Nord-Norge. Klyngen har siden 2014 vokst fra et opprinnelig bedriftsnettverk på 6 bedrifter til nå å inkludere 35 næringsaktører. Klyngens ambisjoner er å utvikle et verdensledende innovasjons- og kompetansemiljø for bygg- og betongarbeid i kaldt klima.

Prosjektleder: Geir Frantzen

Energiklyngen Nord

Energiklyngen Nord er et samarbeidsnettverk etablert i 2010. Nettverket jobber for å for at enkeltmedlemmer hver for seg eller i samarbeidskonstellasjoner skal bli en foretrukket tilbyder på større vedlikeholds- og utbedringskontrakter innen samferdsel, maritim næring, olje- og gass og mineralutvinning. Nettverket har 23 medlemsbedrifter.

Daglig leder: Øyvind Jørgensen

Maritime Autonome systemer

Maritime Autonome Systemer er et bedriftsnettverk som retter seg mot tre trender innenfor de blå næringene: Elektrifisering, digitalisering og automatisering.

Målet med nettverket er økt vekst og verdiskaping i medlemsbedriftene gjennom realisering av markedsmulighetene innen maritime autonome systemer med utgangspunkt i eksisterende produkter, tjenester, kompetanse og teknologi hvor bedriftene har et særlig konkurransefortrinn.

Prosjektleder: Robin Løvslett

Vi tilfører ditt prosjekt kompetanse kapasitet nettverk

1

Kompetanse

Vi tilfører nødvendig kompetanse til din bedrift. 
Kombinasjonen av våre ansattes tverrfaglige kompetanseområder og gode eksterne samarbeidspartnere gjør at vi kan tilby et bredt spekter av intern og ekstern kompetanse.

2

Kapasitet

Vi tilfører kapasitet og ressurser til din bedrift.
Vi er en ekstern pådriver som tilfører nødvendig kapasitet slik at dere når deres målsetninger. Dette gjør vi enten gjennom våre prosjektteam, eller ved å få inn ekstern kapital som gir dere økt intern kapasitet.

3

Nettverk

Vi tilfører verdifullt nettverk til din bedrift.
Vi jobber tett med vårt nasjonale og internasjonale nettverk av investorer, start-ups, etablerte bedrifter og offentlige virksomheter for å kunne hjelpe deg videre. Tilgang til det riktige nettverket er ofte en katalysator for utvikling og vekst.

Relatert innhold

Kontaktperson

Geir Franzen

Geir Frantzen

Seniorrådgiver

E-post: Send e-post
Telefon: 907 21 191

KUPA er ett av Nord-Norges største innovasjons- og rådgivningsselskap. Vi jobber stedsuavhengig, og hjelper startups og bedrifter å utvikle og kommersialisere nye produkter og tjenester, utarbeide forretningsmodell og strategi, hente kapital, effektivisere produksjon og implementere kvalitetssystemer. Vårt kundeløfte er drivkraft for utvikling. 

10 +
Idéer vurdert
1 mill +
Tilført kapital

Lyst å vite mer?

Jeg ønsker vite mer om hva KUPA kan bistå med!

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med saker for:

Rull til toppen

La oss ta en prat!

Vi kontakter deg

Skip to content