HMS & kvalitets-policy

KUPA leverer rådgivning- og innovasjonstjenester i oppstartsbedrifter, etablerte bedrifter, klynger og nettverk.

HMS & kvalitets-policy

KUPA AS arbeider for nyskaping og industriutvikling i Nord-Norge. Overordnet mål er: utvikling av vekstkraftige bedrifter for et nasjonalt og internasjonalt marked, med fokus på utvikling av leverandører av produkter og tjenester til:

  • Petroleum og oljevern
  • Fornybar energi
  • Sjømat og maritime næringer

Prosjektarbeid er KUPAs arbeidsverktøy og prosjektene skal være forankret hos våre kunder som i hovedsak er bedrifter, gründere og offentlige utviklingsaktører.

KUPA forplikter seg til at følgende policy gir en ramme for å fastsette målene:

  • For å sikre kundetilfredshet og kvalitet i tjenestene, skal KUPAs aktiviteter følge aktuelle krav til ISO 9001:2015.
  • KUPA skal være registrert i Achilles JQS.
  • Tjenester som leveres er i henhold til kunde krav, lovbestemte krav og andre krav.
  • Tjenester skal levere til riktig tid, pris, kvalitet og med rett kompetanse.
  • KUPA skal oppnå målene om null skader og ulykker og sikre lavt sykefravær.
  • KUPA skal alltid identifisere de miljøpåvirkninger som er en direkte følge av våre aktiviteter, tjenester og kontinuerlig jobbe for å forebygge forurensing og redusere vårt fotavtrykk i miljøet.
  • KUPA forplikter seg til å arbeide for kontinuerlig forbedring av sitt ledelsessystem.

Trond Slettbakk
Adm. Direktør

Relatert innhold

Kontaktperson

Jørgen Bratting

Jørgen Bratting

Ass. direktør / Leder rådgivning

E-post: Send e-post
Telefon: 951 14 211

KUPA er ett av Nord-Norges største innovasjons- og rådgivningsselskap. Vi jobber stedsuavhengig, og hjelper startups og bedrifter å utvikle og kommersialisere nye produkter og tjenester, utarbeide forretningsmodell og strategi, hente kapital, effektivisere produksjon og implementere kvalitetssystemer. Vårt kundeløfte er drivkraft for utvikling. 

10 +
Idéer vurdert
1 mill +
Tilført kapital

Lyst å vite mer?

Jeg ønsker vite mer om hva KUPA kan bistå med!

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med saker for:

Rull til toppen

La oss ta en prat!

Vi kontakter deg

Skip to content