Ønsker du å utvikle din kompetanse innen styrearbeid? 

Innledning

Ønsker du å utvikle din kompetanse innen styrearbeid?

KUPA og VINN har et felles regionalt engasjement. Sammen med UIT har vi gått sammen for å styrke kompetansemiljøet og verdiskapingen i nord gjennom å utvikle et styrekurs.

Hvem passer programmet for?
Programmet passer for alle som er interessert i styrearbeid, men er spesielt relevant for styreledere, styremedlemmer og daglige ledere. Det passer også for deg som skal bli styremedlem eller ønsker å bli det.
Hva får du som deltaker?
 • Økt innsikt om forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om styrearbeid
 • Dyktige og inspirerende forelesere fra nasjonalt og lokalt næringsliv og akademia, deriblant professor emeritus Morten Huse fra BI
 • Kombinasjon av oppdatert faglig kunnskap, gruppearbeid basert på praktiske eksempler, diskusjoner og erfaringsutvekslinger
 • Et forum for å utveksle kunnskap og erfaringer om eget og andres styrearbeid
 • Et nettverk der du møter ledere, styremedlemmer, bedriftseiere og andre

Samlinger: 

 • Samling 1: Det verdiskapende og aktive styret (17.11.21)
 • Samling 2: Styrets kontroll- og oppfølgingsansvar av virksomheten (02.02.22)
 • Samling 3: Hvordan skape et godt og kompetent styre (30.03.22)
 • Samling 4: Det strategiske og langsiktige styret (01.06.22)
 • Samling 5: Styreverktøy og utvikling av virksomheten (31.08.22)

Praktisk informasjon

 • Programmet er en samlet kurspakke og vil arrangeres hos UIT Campus Narvik så langt det lar seg gjøre på kurstidspunkt.
 • Du betaler kr 15 000,- ved påmelding. Kursavgiften dekker kursprogram, materiell og lunsj på samlingene.

Klikk her for påmelding. Frist: 10. november. 

 

Hvorfor Styreutvikling Nord?

 

Trond Hansen, Avdelingsleder Hålogaland DNB 
«Kunnskap gir grunnlag for å skape gode
beslutninger, som igjen fører til at bedriftene
våre lykkes. Kompetanse i styrerom er viktig for
bedriftenes fremtid, og derfor heier vi ekstra på
prosjekter som Styreutvikling i Nord. Vi i DNB
mener det er viktig å skape interesse for
styrearbeid og engasjere flere unge mennesker,
samtidig som vi ønsker å se at kvinneandelen i styrene øker!»

 

Stein Trygve Bergland, leder bedriftsmarkedet Sparebanken Narvik
«Vi er med på dette prosjektet fordi vi
som nær samarbeidspartner med
regionens næringsliv ønsker å bidra til å
styrke styrekompetansen og rede
grunnen for videre vekst og utvikling!»

 

 

Tor-Andre Grenersen, Adm. Banksjef 68° Nord
«Vi har et sterkt lokalt og regionalt
engasjement og støtter tiltak og
initiativ som bidrar til trivsel, bolyst og
bygger opp det regionale næringslivet.
Gjennom Styreutvikling Nord bidrar vi
til både kompetanseløft og
bedriftsutvikling!»

 

For spørsmål, ta kontakt med:
Vibeke Lund, tlf. 994 76 598 / vibeke@kupa.no
Trude Løvås Husjord, tlf. 901 83 234 / trude@vinn.no

Klikk her for påmelding. Frist: 10. november.

FAQ

Styreutvikling Nord er resultatet av et unikt samarbeid hvor konkurrenter har gått sammen for å løfte styrekompetansen i nord! Initiativtakerne, KUPA og VINN, har fått med seg bankene DnB, Sparebank 68° Nord, Sparebanken Narvik og UiT Norges arktiske universitet og lanserer programmet, Styreutvikling Nord. Det er første gang partene går sammen i et felles prosjekt for å styrke næringsutviklingen og virksomhetene i regionen, sier Trude Løvås Husjord i VINN.

 • Øke verdiskapingen i virksomhetene gjennom å profesjonalisere styrearbeidet
 • Styrke rekrutteringen til styrene
 • Knytte nettverk mellom deltakere og virksomheter på tvers av fylkes- og kommunegrenser
 • Stimulere unge mennesker og flere kvinner til å interessere seg for styrearbeid

Sparebank 68° Nord, DNB og Sparebanken Narvik.

KUPA, UiT Norges Arktiske Universitet, VINN, Sparebank 68° Nord, DNB og Sparebanken Narvik.

Relatert innhold

Kontaktperson

Vibeke Lund
Telefon: 994 76 598
E-post: Send e-post

KUPA er ett av Nord-Norges største innovasjons- og rådgivningsselskap. Vi jobber stedsuavhengig, og hjelper startups og bedrifter å utvikle og kommersialisere nye produkter og tjenester, utarbeide forretningsmodell og strategi, hente kapital, effektivisere produksjon og implementere kvalitetssystemer. Vårt kundeløfte er drivkraft for utvikling. 

10 +
Idéer vurdert
1 mill +
Tilført kapital

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med saker for:

Lyst å vite mer?

Jeg ønsker vite mer om hva KUPA kan bistå med!

Rull til toppen

La oss ta en prat!

Vi kontakter deg

Hopp rett ned til innholdet