Samarbeid med Akvaplan-niva

Samarbeid med Akvaplan-niva

Akvaplan-niva og KUPA har inngått en samarbeidsavtale for å gi et mer sømløst utviklingstilbud til nordnorske bedrifter i utvikling eller omstilling.   Både Akvaplan-niva og KUPA jobber med innovasjon og teknologiutvikling i Nord-Norge og formålet med dette formaliserte samarbeidet er styrket innovasjonskraft i nord. Samarbeidet skal gjøre det enklere for bedrifter innenfor marin og maritim …

Samarbeid med Akvaplan-niva Les mer »